Създадохме Smile Media, за да докажем, че идеите могат да променят света ни. През годините реализирахме много популярни филмови и телевизионни проекти. Натрупахме опит, знания за бизнеса. Работим с най-добрите, без компромиси. Професионализмът, с който сме известни, може да помогне и на Вас. Посланията Ви могат да променят мисленето.

Ние можем да ги направим значими!